Thoughts

Over the years I have published quite some articles. Find them on LinkedIn or here.
More to come.

De roos van axen toegepast op leiderschap

English Version can be found in our book the leadership game Er zijn verschillende wijzen om met anderen in relatie te treden. Een manier om daarnaar te kijken is de relatieroos of roos van axen (F. Cuvelier). Deze relatieroos probeert een uitdrukking te zijn van een momentopname van een gedrag in relatie met iemand anders, of een soort gemiddeld gedrag binnen een relatie gedurende een... Read more >

The Rose of Axes, applied on leadership

De nederlandse versie : De roos van axen toegepast op leiderschap There are different ways to stand in relation to others. One way of looking at it is the relation-rose or the rose of axes (F. Cuvelier). This relation-rose tries to be the expression of a snapshot of behavior in a relation to someone else, of a kind of an average behaviour in a relation... Read more >

XP Day 2005 Leadership Game in Rotterdam

Re-posting old post It is official now. On the XP-day 2005 in Rotterdam I'm  doing (together with my father Ignace) our leadership game. We are both very interested in leadership. We have created this game to let people feel 3 different ways a leader can influence his team. More info can be found on //www.xpday.net/ Update: We distributed a text on Leadership to the participants... Read more >

Interested in agile processes?

Let’s talk!

Stay up to date